Webshop - Utvalda produkter Arbetsstolar, ergonomiprodukter och tillbehör

Rätt ljus på arbetsplatsen är viktigt. En mängd oönskade hälsoproblem kan bero på dålig belysning. Detta för att kroppen kompenserar genom att vi använder oss av ohälsosamma arbetsställningar för att kunna se bättre.

Rätt ljus ökar ditt välmående, höjder effektiviteten och minskar risken för huvudvärk, trötthet, muskelvärk och överansträngning av ögonen ”grus i ögonen”. Redan i 40-års ålder försämras synen och det behövs dubbelt så mycket ljus som vid 20-år. Desto äldre man blir desto mer ljus behöver man.

© 2012 Ergona AB - Göteborgsvägen 46, 431 37 Mölndal, Tel: +46 (0)31 - 778 22 00, ergona@ergona.se